Historie verzí doplňku Sanskrit Spell Checker

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0 16.6 KiB Podporuje Firefox pro Android 14.0 - 42.0, Firefox 4.0 - 55.*, SeaMonkey 1.1 - 2.39, Thunderbird 2.0a1 - 42.0

Verze 1.1 16.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 38.*, SeaMonkey 1.1 - 2.30, Thunderbird 2.0a1 - 33.0