Historie verzí doplňku Safe Preview

9 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.2 267.9 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

trusted domains fix

Verze 1.0.9 268.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 1.0.8 268.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Added new Secure Services

Verze 1.0.7 208.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

live preview
incognito mode

Verze 1.0.6 264.9 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 1.0.5 268.5 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 1.0.4 266.5 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 1.0.1 266.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 1.0.0 266.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější