Historie verzí doplňku Safari Blue

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.0.2 485.4 kB Podporuje Firefox 3.0 - 3.0.*

Verze 1.0.0.1 485.4 kB Podporuje Firefox 3.0 - 3.0.*