Seznámit se s vývojářem S3.Google Translator

Oleksandr

doporučeno 10,00 US$

nebo

Líbí se vám doplněk?

Vývojář tohoto doplňku vás žádá o podporu dalšího vývoje formou malého příspěvku.

Proč byl S3.Google Translator vytvořen?

Vážení přátelé!
Nyní jsem několik měsíců nezaměstnaný kvůli složité ekonomické situaci na Ukrajině.
Ale všem Vám děkuji za příspěvky:
* nyní se můj koníček "Vytvářet užitečné a unikátní doplňky" vlastně stal mou prací;
* mohu si být jistější budoucností mé rodiny a mých dětí;
* mohu trávit více času vytvářením nových a podporou stávajících programů;
* Speciální poděkování je od mého syna, který má diabetes (1. typu), Vaše příspěvky pomáhají mu zajistit inzulin, testovací proužky a jehly.

Mé doplňky jsou zcela zdarma. Pokud je máte rádi a líbí se Vám, můžete mi poslat malý příspěvek.
Děkuji mnohokrát za Vaši podporu!

================================
S3.Google Translator - translation of selected text, entered phrase or whole webpage from one language to another desired language.

My other AddOns:
================================

Fox Web Security - Protection from adult content (parental control) and from dangerous sites.
Entrust protection for yourself and your children to professionals!
https://addons.mozilla.org/addon/fox-web-security/
================================
Torrent Tornado - This is the unique and one of a kind BitTorrent client for Firefox and SeaMonkey.
Created in pure JavaScript that allows users to download Torrents directly from their browser without any additional software
https://addons.mozilla.org/addon/torrent-tornado/
================================
Multi Web Search - For those who are looking for and want to find!
Find the most relevant information from the Web with a single request to different search engines and get the results on a single page
https://addons.mozilla.org/addon/multi-web-search/
================================
Download Manager (S3) - Now you have full control of your downloads!
https://addons.mozilla.org/addon/s3download-statusbar/
Pick of the Month:
https://blog.mozilla.org/addons/2014/04/02/april-featured-add-ons/
================================
Menu Wizard - Customize menus : Helps removing, moving and renaming menus and menu items
New feature: Now you can change or disable any of used keyboard shortcuts
Support: Firefox, Thunderbird and SeaMonkey
https://addons.mozilla.org/addon/s3menu-wizard/
================================

Co je dalšího u S3.Google Translator plánováno

support is up to date

current changes:

 • version 5.26.
  fixed: Automatic translation of subtitles on YouTube
  changed: Text play-back speed: 50% - 150%

  for Chinese users (Because of the GFW (https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Firewall), unable to access google.com in China)
  and same for Italian and others country:
  added: Settings - Others - "Domain for Google-translator" for your localized google-site, such as: translate.google.cn, translate.google.it, translate.google.ru, etc..

  updated: Slovenian locale (thanks Peter Klofutar)
  fixed: minor bugs fixes
 • version 5.25.
  hotfix: memory leaks in fly-window
  updated: Ukrainian locale (thanks Sacredwheels)
  fixed: minor bugs fixes
 • version 5.24.
  added: Italian locale (thanks Giulio Saoncella)
  added: Settings - actions - selected text: "middle click":
  "Translate selected text when clicking anywhere"
  "Translate selected text when clicking on it"

  added: hidden settings to resolve the error "Error connecting to server translate.google.com" on some computers with very low Internet speed
  extensions.s3gt.google_value_tk_timeout , in seconds

  fixed: settings for text playback speed
  fixed: minor bugs fixes
 • version 5.23.
  changed: settings in tab
  added: added apply-button in settings
  added: Settings - actions - selected text: "Action after a middle click"
  added: Settings - actions - selected text: "The delay time after the text selection"
  fixed: minor bugs fixes
 • version 5.22.
  added: hiiden settings for ability to select milliseconds to see the floating icons when select text: extensions.s3gt.translate_selection_timer // in milliseconds
  updated: German locale (thanks Thomas.Weber)
 • version 5.21.
  hotfix: resolved conflict with addon "Fast Dial"
  updated: French locale (thanks Jack Black)
 • version 5.20.
  hotfix: Text-to-Speech for systems without support mp3
  added: Settings - Others - "Convert sound from MP3 to WAV"
 • version 5.19.
  added: Now the fly-button-sound is dependent on the switch checkbox "Remember the source language" in flying window
  fixed: Text-to-Speech for systems without support mp3
  fixed: Text-to-Speech for Thunderbird (Linux)
  updated: Chinese locale (thanks 李卓)
  updated: Traditional Chinese locale (thanks Jeff Huang)
  deleted: Alert notification box for Firefox 44+

  For classic pop-up alerts please use this addon:https://addons.mozilla.org/addon/classic-pop-up-alerts/
 • version 5.18.
  fixed: Alert notification box for Firefox 44+
 • version 5.17.
  added: Save/Load/Restore Settings
  added: button "delete the source text" in bottom panel
  updated: Slovenian locale (thanks Peter Klofutar)
  fixed: position translate-buttons after a text selection
  fixed: minor bug fixes

  added: small support for Advertisements - activated only with user agreement!
  The ads are added only to the http pages!
  for Enable/Disable: S3.Google Translator : Settings : Advertisement
 • version 5.16.
  hotfix: fixed translation for new Google-Translate-API
  updated: Ukrainian locale (thanks Sacredwheels)
  fixed: minor bug fixes
 • version 5.15.
  added: Settings: Context Menu: Text-to-Speech
  added: Settings: Action: Hotkeys: Text-to-Speech
  added: session-cache for custom-styles for translate-fly-window
  fixed: normal work for SeaMonkey Mail-Window
  fixed: domain-google-translator for Chimese users
  fixed: minor bug fixes
 • version 5.14.
  hotfix: Polish locale
 • version 5.13.
  hotfix: Improper handling to NoScript
 • version 5.11-5.12.
  added: Flying-window: Text from: button "Transcription"
  added: Single Word: when click in the space - then translate the 2 words before and after a space
  added: Settings: Translate: Automatic sites translation: Automatic translation (experimental)
  added: Settings: Action: Single Word: "Automatic speech for source text"
  added: Settings: Other: test text for playback speed
  added: HiddenSettings: about:config , copy_clipboard_notification = true/false
  added: enable/disable spellcheck in bottom panel
  added: enable/disable spellcheck in flying-window
  Dictionaries:
  https://addons.mozilla.org/language-tools/
  https://addons.mozilla.org/search/?q=dictionary&appver=any&platform=all

  fixed: Window Settings for small screen (1024*468, 1024*600, etc)
  fixed: Settings: Action: Hotkeys: message "Such keys combination already exists"
  changed: for Chinese (zh-CN) users was changed domain to translate.google.cn
  updated: Arabic locale (thanks Ibrahim Saed)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Chinese locale (thanks 李卓)
 • version 5.09.
  hotfix: normal work for Thunderbird
  hotfix: cannot access to Google server for text to speech
  updated: Slovenian locale (thanks Peter Klofutar)
  hotfix: long click translate timers for MacOS and Linux
  fixed: minor bug fixes
 • version 5.03.
  added: Settings: Others: Text playback speed
  added: Settings: Actions: Long click: The delay time before the action execution
  added: Settings: Actions: Single word
  added: Settings: Buttons: Show button without an arrow
  added: Settings: Buttons: Menu: Translate the page via Google Web site
  added: Icons for selected text: Show icon for copy text
  added: Flying-window: selection "lang-from" if source text is hidden
  updated: Arabic locale (thanks Ibrahim Saed)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Ukrainian locale (thanks Sacredwheels)
  updated: German locale (thanks Endor)
  updated: Traditional Chinese locale (thanks Jeff Huang)
  fixed: cannot access to Google server for translate the selected text
  fixed: minor bug fixes
 • version 5.02.
  fixed: minor bug fixes
 • version 5.01.
  updated: minimum version of Firefox now is 24.0
  Friends, I am sorry, but it is a necessary measure - for the further development I had to raise the minimum of allowed version of Firefox.

  added: full support for sound-speech
  added: new option: Settings: Other: Hide "google-panel" from translated page
  added: new option: Settings: Actions: Translate selected text after a long click
  changed: new user interface: reverse translation, animation, theme, moving, etc
  changed: Settings: Actions: new interface for Hotkeys - all hotkeys is disabled by default
  added: German locale (thanks Endor)
  added: Traditional Chinese locale (thanks Jeff Huang)
  added: Chinese locale (thanks 李卓)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  fixed: minor bug fixes
 • version 4.03.
  added: Instant translation: selecting some text translates it instantly when the panel is active
  added: new languages for translate: Myanmar (Burmese), Kazakh, Malagasy, Malayalam, Sesotho, Sinhala, Sundanese, Tajik, Chichewa
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Polish locale (thanks Maciej Bojakowski)
  updated: Japanese locale (thanks pulsmz)
  updated: Ukranian locale (thanks Sacredwheels)
  updated: Chinese locale (thanks 李卓)
  fixed: improved algorithm to translate the selected text
  fixed: Normal work in Firefox Nightly
  fixed: Normal work in Thunderbird Nightly
  fixed: minor bug fixes
 • version 4.02.
  hotfix: fixed translation for new Google-Translate-API
 • version 4.01.
  added: icons flags for languages
  added: Settings: Translate: "Automatic sites translation" - "Do not ask"
  added: Settings: Other: Font-size in translation-on-the-fly
  added: Settings: Other: Size of the logo-button for translation-on-the-fly
  added: auto hide icons for translate-on-fly
  added: in tooltip for translate-on-fly ability to change the languages
  added: Catalan locale (thanks BennyBeat)
  updated: Arabic locale (thanks Ibrahim Saed)
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.09.
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.08.
  added: run Translation from textbox where press "Ctrl + Enter"
  added: Word-fly-translate: move mouse on word -> press Alt (or Contrl,or Alt+Shif.. see Settings: Hotkeys-Quick translate) -> click left mouse button
  added: Czech locale (thanks Michal Stanke)
  changed: new algorithm and new appearance to display the result for "translate on the fly"
  fixed: Normal work if enable "E10S (multi-process)"
  fixed: Automatic translation of subtitles on YouTube (settings - translate - YouTube Subtitles)
 • version 3.07.
  added: New Feature: automatic translation of subtitles on YouTube (settings - translate - YouTube Subtitles)
  added: Learning Mode: reset text when press "[x]" in tooltip
  added: hidden settings for HotKey: about:config : extensions.s3gt.translate_combine_select_and_page (default = false)
  added: Slovenian locale (thanks Peter Klofutar)
 • version 3.06.
  changed: if press "Ctrl" + "Translate full page" - the translate full page via Google Web site in current tab
  added: new languages for translate: Uzbek
  updated: Polish locale (thanks Maciej Bojakowski)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Ukranian locale (thanks Sacredwheels)
  fixed: minor bug fixes for Thunderbird
 • version 3.05.
  added: in context-menu added button "Forget the translation of this site"
  added: in traslation-box added checkbox "remember" for Lang-from
  added: button "Learning language" in tools-menu
  added: in traslation-box added button "pin/unpin". When unpin - close the box after focus loss
  updated: Ukranian locale (thanks Sacredwheels)
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.04.
  fixed: hotkey for translation page
 • version 3.03.
  added: for this suggestion: https://addons.mozilla.org/addon/s3google-translator/reviews/635474/
  hidden settings: about:config -> extensions.s3gt.translate_page_hide_header (false / true)

  added: if press "Ctrl" + "Translate full page" - the translate full page via Google Web site
  added: in some cases the translation full page automatically is done through Google Web site
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.02.
  added: Google-translate-CAPTCHA detected
  added: Option for Learning mode: Do not use for HTTPS
  fixed: improved Learning mode
  fixed: S3.Google Translator functionality restored for older versions of Firefox
  added: support for PaleMoon
 • version 3.01.
  added: New Feature: Language learning.
  Now you can not only translate, but also learn the selected language!

  added:Settings:Enable translate on the fly when pressed key: Ctrl or Alt or Alt+Shift
  changed: new algorithm and new appearance to display the result for "translate on the fly"
 • version 2.18.
  added: multi-language panel in google-widget for "translate full page"
  added: select text with Alt-key for (automatic) "on the fly translation"
  added: button "Copy text to Clipboard"
 • version 2.17.
  hotfix: not working translation of selected text for some users
 • version 2.16.
  added: Experiment: translate the menu items (main.., context.. or tab..) into your native language (Integration with S3.Menu Wizard: https://addons.mozilla.org/addon/s3menu-wizard/ )
  added: Settings: Context Menu: Show icon
  added: Support Thunderbird
  added: Support SeaMonkey browser
  updated: Ukranian locale (thanks Dmytro Rohachov)
  fixed: minor bug fixes
 • version 2.15.
  added: for translate full page: automatically add translate.googleapis.com to the temporarily AdblockPlus Whitelist (thanks Wladimir Palant)
  added: Chinese locale (thanks 李卓)
  updated: Polish locale (thanks Maciej Bojakowski)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Japanese locale (thanks pulsmz)
 • version 2.14.
  added: new Options: enable/disable options in context menu
  changed: for "Translation of selected text on the fly" - not translated if selected text is your native language (Option: Default translation language)
  fixed: button toolbar for Firefox Australis (Firefox 29)
  fixed: normal work for Firefox 31.0a1
  fixed: minor bug fixes

  added: Arabic locale (thanks Ibrahim Saed)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
 • version 2.13.
  changed: min-height for translate-panel of selected text
  added: button quickly change direction of translation
  added: new languages for translate: Bengali, Bosnian, Gujarati, Zulu, Igbo, Yoruba, Kannada, Khmer, Lao, Maori, Marathi, Mongolian, Nepali, Punjabi, Cebuano, Somali, Tamil, Telugu, Hausa, Hmong, Esperanto, Javanese
  added: in settings added limit the list of languages for translation
  added: remembering the last language translation
  removed: for translate full page: automatically add translate.googleapis.com to the Noscript Whitelist
  added: for translate full page: when it detects NoScript added confirmation of the temporary addition of a site to the White List
 • version 2.12.
  added: for translate full page: automatically add translate.googleapis.com to the Noscript Whitelist.
  added: French translation (thanks Jack Black)
  added: translation selected text from INPUT && TEXTAREA forms
  added: translation of selected text "on the fly" (works only when the panel of translation is closed)
 • version 2.11.
  added: for translate full page: automatically add translate.googleapis.com to the Flashblock Whitelist.
  added: short description in Japanese (thanks pulsmz)
  fixed: disappearance of the button "Translate" in custom window
  added: in custom window added the ability to resize the window
 • version 2.10.
  small correction code
 • version 2.9.
  added: full translation to Japanese (thanks pulsmz)
 • version 2.8.
  added: in the settings (tab "Other") adds the ability to change the font size
 • version 2.7.
  added: translate from clipboard (default hotkey: Alt+V)
 • version 2.6.
  fixed: improved auto-detection of language when translating a full page
  fixed: view translation-panel in Full-Screen mode (F11)
 • version 2.5.
  added: full translation to Polish (thanks Maciej Bojakowski)
 • version 2.4.
  added: full translation to Spain (thanks Carlos Villarrubia)
 • version 2.3.
  Сhanges in keyboard shortcuts.
  Now can choose: Alt + symbol, Alt + Shift + symbol, Ctrl + symbol, Ctrl + Shift + symbol, Alt + Ctrl + symbol, Alt + Ctrl + Shift + symbol

O vývojáři

Informace o vývojáři
Jméno Oleksandr
Umístění Kiev, Ukraine
Domovská stránka http://www.s3blog.org/
Zaregistrován(a) od February 23, 2011
Počet vyvíjených doplňků 13 doplňků
Průměrné hodnocení doplňků vývojáře Ohodnoceno 4 z 5 hvězdiček