Seznamte se s vývojářem doplňku Download Manager (S3)

Oleksandr

doporučeno 10,00 US$

nebo

Líbí se vám doplněk?

Vývojář tohoto doplňku vás žádá o podporu dalšího vývoje formou malého příspěvku.

Proč byl Download Manager (S3) vytvořen?

Vážení přátelé!
Nyní jsem několik měsíců nezaměstnaný kvůli složité ekonomické situaci na Ukrajině.
Ale všem Vám děkuji za příspěvky:
* nyní se můj koníček "Vytvářet užitečné a unikátní doplňky" vlastně stal mou prací;
* mohu si být jistější budoucností mé rodiny a mých dětí;
* mohu trávit více času vytvářením nových a podporou stávajících programů;
* Speciální poděkování je od mého syna, který má diabetes (1. typu), Vaše příspěvky pomáhají mu zajistit inzulin, testovací proužky a jehly.

Mé doplňky jsou zcela zdarma. Pokud je máte rádi a líbí se Vám, můžete mi poslat malý příspěvek.
Děkuji mnohokrát za Vaši podporu!

================================
Original Download Statusbar add-on for Mozilla Firefox is abandoned October 28, 2011:
https://addons.mozilla.org/addon/download-statusbar/

Does it mean its death? Of course not! It has been reborn! I brought it back to life!
Now it is called Download Manager (S3) and works with all Firefox versions 26+

Completely rewritten code to be compatible with the latest versions of firefox, but visual interface unchanged for use as a familiar old Download Statusbar

My other AddOns:
================================

Fox Web Security - Protection from adult content (parental control) and from dangerous sites.
Entrust protection for yourself and your children to professionals!
https://addons.mozilla.org/addon/fox-web-security/
================================
Torrent Tornado - This is the unique and one of a kind BitTorrent client for Firefox and SeaMonkey.
Created in pure JavaScript that allows users to download Torrents directly from their browser without any additional software
https://addons.mozilla.org/addon/torrent-tornado/
================================
Multi Web Search - For those who are looking for and want to find!
Find the most relevant information from the Web with a single request to different search engines and get the results on a single page
https://addons.mozilla.org/addon/multi-web-search/
================================
S3.Google Translator - new, one of the best Firefox addons. Add the power of Google Translate's automatic translations to your browser!
https://addons.mozilla.org/addon/s3google-translator/
New Feature: Language learning!
Now you can not only translate, but also learn the selected language!

Pick of the Month: S3.Google Translator:
https://blog.mozilla.org/addons/2013/11/01/november-featured-add-ons/
================================
Menu Wizard - Customize menus : Helps removing, moving and renaming menus and menu items
New feature: Now you can change or disable any of used keyboard shortcuts
Support: Firefox, Thunderbird and SeaMonkey
https://addons.mozilla.org/addon/s3menu-wizard/
================================

Co je dalšího u Download Manager (S3) plánováno

Supports up to date

current changes:

 • version 4.11.
  updated: Bulgarian locale (thanks Radoslav Nenchovski)
  fixed: minor bug fixes
 • version 4.10.
  fixed: minor bug fixes
 • version 4.09.
  deleted: 3-d party JavaScript-advertising has been deleted from add-on.
  fixed: minor bug fixes
 • version 4.07.
  fixed: minor bug fixes
 • version 4.06.
  fixed: "Advanced" menu for downloaded file == integration to add-on "Downloads Context Menu"https://addons.mozilla.org/addon/downloads-context-menu/
  fixed: minor bug fixes
 • version 4.05.
  fixed: "Automatically continue downloads in the download manager when the browser closes"
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  fixed: minor bug fixes
 • version 4.04.
  fixed: "Create new download" -> a new file name if the file exists
 • version 4.03.
  fixed: "Create new download" -> select directory for downloads
  updated: Slovak locale (thanks Peter Skladaný)
  updated: Hungarian locale (thanks Balogh Béla)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  fixed: minor bug fixes
 • version 4.01-4.02.
  added: new Feature: "Create new download" (you can enter a list of links)
  added: Settings > General > Queue Mode > "Skip the queue for files that are smaller than ... KB"
  added: Settings > Appearance > Style > "Use Color Gradients"
  fixed: normal work for multi-process (e10s) in Nightly
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.18-3.19.
  updated: Italian locale (thanks Stefano Caselli)
  updated: Slovenian locale (thanks Peter Klofutar)
  updated: Ukranian locale (thanks Dmytro Rohachov)
  fixed: minor bug in queue mode
  fixed: resolved conflict with addon Hide Menubar
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.15-3.17.
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.13 - 3.14.
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.12.
  added: DblClick to finished file + Ctrl = Open parent dir
  added: Settings: General: "Automatically open the parent folder on completion of the download"
  added: Settings: General: "Preserve file modification times when possible"
  added: Settings: Appearance: Style: "Use Animation"
  added: Settings: Appearance: Layout: Place newest downloads: "Scroll to new"
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Japanese locale (thanks pulsmz)
  updated: Germany locale (thanks Michael Wolf)
  fixed: minor bug fixes

  added: small support for Advertisements - activated only with user agreement!
  The ads are added only to the http pages!
  for Enable/Disable: Download Manager (S3) : Settings : tab General : Advertisement
 • version 3.11.
  added: Settings: Downloads Library: Open Downloads Library in a separate window
  updated: Slovenian locale (thanks Peter Klofutar)
  fixed: Window Settings for small screen (1024*468, 1024*600, etc)
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.10.
  added: ONLY for WINDOWS: "Advanced" menu for downloaded file == integration to add-on "Downloads Context Menu" https://addons.mozilla.org/addon/downloads-context-menu/
  fixed: Download Library: normal work for Firefox 38+
  fixed: minor bug fixes for MacOS & Ubuntu
  fixed: minor bug fixes for prefs "browser.safebrowsing.enabled"
  updated: Germany locale (thanks Brummelchen)
  updated: Japanese locale (thanks pulsmz)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Hungarian locale (thanks Balogh Béla)
  updated: Slovak locale (thanks Peter Skladaný)
 • version 3.09.
  added: click left mouse button on the downloaded file for show the information about the file, like the tooltip
  added: Settings: tab General: Statusbar Mode: timer for "hide statusbar when all downloads are completed"
  added: for Rename: checkbox "Don't ask again"
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.08.
  added: Slovenian locale (thanks Peter Klofutar)
  updated: Swedish locale (thanks Johan Forsberg)
 • version 3.07.
  changed: Summary in the Downloads Library: show the total download speed
  updated: Polish locale (thanks Maciej Bojakowski)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Hungarian locale (thanks Balogh Béla)
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.06.
  added: new Option: Execute command: "Background of alert"
  added: new Option: Downloads Library: Confirm before deleting a file from the system
  added: new Option: Downloads Library: Confirm before deleting a file from the history
  changed: Rounding the speed value when speed as KB/sec
  changed: Summary in the statusbar: show the total download speed
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.05.
  updated: Hungarian locale (thanks Balogh Béla)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  hotfix: options for Firefox 35 (Nightly) and for LightFox 33
 • version 3.04.
  added: Bytes-string and GigaBytes-string for a text (speed and file size)
  added: new Option: hide icon a Mini Mode when the download list is empty
 • version 3.03.
  changed: new window for Rename File
  added: auto hide the "Compact Mode" when the download list is empty
  added: Settings:General: Auto clear files = new Option: keep history
  fixed: minor bug fixes
 • version 3.02.
  hotfix: updated Italian and Hungarian locales
 • version 3.01.
  changed: the name of the add-on:
  New name fully reveals its essence: Download Manager (S3).
  Old name: S3.Download Statusbar

  added: for rename: rename full file name with file extension
  added: new setttings for AntiVirus
  added: auto- and manualy- mode for virus scan
 • version 2.16.
  big update translation:
  updated: Hungarian locale (thanks Balogh Béla)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Slovak locale (thanks Peter Skladaný)
  updated: Polish locale (thanks Maciej Bojakowski)
  updated: Ukranian locale (thanks Dmytro Rohachov)
  updated: Chinese zh-CN locale (thanks 基木 <dsyo2008>)
  updated: Italian locale (thanks Mr Wolf)
  updated: Chinese Taiwan locale (thanks Jose Sun)
  updated: Spanish locale (thanks Carlos Villarrubia)
  updated: Japanese locale (thanks pulsmz)
  updated: Czech locale (thanks Jakub Rychecky)
 • version 2.15.
  added:Options: Hotkeys
  enabled: HotKey: show the last downloaded item: Alt + Shift + Enter
  enabled: HotKey: open the last downloaded item: Ctrl + Shift + Enter
 • version 2.14.
  updated: Slovak locale (thanks Peter Skladaný)
 • version 2.13.
  temporarily disabled: HotKey: Ctrl + Enter
  temporarily disabled: HotKey: Ctrl + Shift + Enter
  added: Time start in tooltip
  added: HotKey: Ctrl + Shift + Backspace - clear the last downloaded item
  deleted: HotKey: Ctrl + Del - clear the last downloaded item
  fixed: minor bug fixes
  updated: mini update locale: Chinese zh-CN, French, Hungarian, Japanese
 • version 2.12.
  added: new Option: Clear finished downloads when you double-click on the panel
  added: HotKey: Ctrl + Enter - show the last downloaded item
  added: HotKey: Ctrl + Shift + Enter - open the last downloaded item
  added: HotKey: Ctrl + Del - clear the last downloaded item
  fixed: Mini Mode for addon-bar via Classic Theme Restorer (Customize Australis)
  fixed: some users after upgrading to Firefox 29: the status bar does not show any downloads, instead showing just a blank bar
  fixed: minor bug fixes
  updated: Czech locale (thanks Jakub Rychecky)
  updated: Chinese Taiwan locale (thanks Jose Sun)
  changed: Settings: "Downloadbar location" moved from "General->Statusbar Mode" to "Appearance->Layout"
 • version 2.11.
  fixed: Not shows tooltips when Download bar at top side and Firefox-theme is not the default (thanks jaCUBE)
 • version 2.08-2.10.
  updated: Japanese locale (thanks pulsmz)
  fixed: minor bug fixes
 • version 2.07.
  added: new Options - Queue Mode
  added: auto-hide the download statusbar when fullscreen video
  added: in tools-menu: checksum for any file
  deleted: double-click on statusbar for "clear all"
  updated: Brazilian Portuguese locale (thanks Marcelo Ghelman)
  minor updated: Italian, Polish, Hungarian, French, Chinese zh-CN, Spanish and Germany locales
 • version 2.06.
  updated: Italian locale (thanks Mr Wolf)
  updated: Polish locale (thanks Maciej Bojakowski)
  updated: Hungarian locale (thanks Balogh Béla)
 • version 2.05.
  fixed: freeze Firefox when "remove all" in Download Library more than 2000 items
  fixed: Disable confirmation when closing the browser when there are active downloads
  fixed: Compare Checksum
  fixed: Undo last clear
  changed: single middle click to cancel instead of a double middle click
  fixed: minor bug fixes

  updated: Hungarian locale (thanks Balogh Béla)
  updated: French locale (thanks Jack Black)
 • version 2.04.
  added: Download Library - date format: "hours:minutes:seconds - month/date/year"
  added: scrolling in downloads bar
  added: new Option: show Downloadbar in a Popup-window
  added: new Option: Autostart downloads
  added: new Option: Tooltip on mouse-over in statusbar
  added: new Option: Disable confirmation when closing the browser when there are active downloads
  removed: button "Arrow"
  changed: double click to pause/resume instead of a single click
  fixed: freeze Firefox when in Download Library more than 2000 items
  fixed: minor bug fixes

  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Chinese zh-CN locale (thanks 基木 <dsyo2008>)
  updated: Polish locale (thanks Maciej Bojakowski)
  updated: Spanish locale (thanks Carlos Villarrubia)
  updated: Germany locale (thanks Marcin Lisson)
 • version 2.03.
  added: Options: Downloadbar Location (automatically, always at top or always at bottom)
  fixed: minor bug fixes
  updated: French locale (thanks Jack Black)
  updated: Chinese zh-CN locale (thanks 基木 <dsyo2008>)
  updated: Germany locale (thanks Marcin Lisson)
  updated: Polish locale (thanks Maciej Bojakowski)
  updated: Spanish locale (thanks Carlos Villarrubia)
 • version 2.02.
  changed: new Settings Window
  added: Load/Copy/Save/Reset settings
  added: Options: Show the 'Downloads Completed' notification
  added: Options: Show/Hide Button "Arrow"
  added: new Features: summary progress on status bar
  added: Options: Show/Hide summary progress
  changed: Downloads Library: "Pause All", "Resume All" and "Cancel All in Progress" is disabled depending on the situation
  added: Options (Downloads Library): Show/Hide buttons
  added: Options (Downloads Library): Show/Hide tooltip
  added: Options (Downloads Library): Switch to Downloads Tab at start of download
  added: Options (Downloads Library): Date format
  added: Features (Downloads Library): Draw a selection using mouse cursor
  updated: French locale (thanks Jack Black)
 • version 2.01.
  added: new Options: Text Sizes - Tooltip Size
  added: new Features/Options:
  Replace Downloads Library page.
  Now you have full control of your downloads history!
  ------
  Features:
  ------
  show progress, time remaining, full file path, url, etc..;
  show summary progress;
  for one download or groups: retry, pause, cancel, resume, etc..;
  search in Downloads History;
  preview image files;
  and many other functions

  updated: French locale (Jack Black)
  updated: Chinese zh-CN locale (thanks 基木 <dsyo2008>)
 • version 1.16.
  added: new Options: Ignore filetypes
  added: new Options: Automatically continue downloads in the download manager when the browser closes
  added: new Options: Place newest downloads from: Left or Right
  added: new Options: Checksum for any file
  added: new Options: Execute command when all downloads are completed (Close browser or Shutdown computer or execute some file and execute some command from command-line. For example: send to Email)
  added: new Features: S3.Download Statusbar in top of the screen(Enable panel S3.Download Statusbar) OR in bottom of the screen (Disable panel S3.Download Statusbar)
  changed: for completed downloads is now possible to use any audio file (mp3, wav,...)
  changed: CSS-style for button (main button, hide button, etc...)
  updated: Chinese zh-CN locale (thanks 基木 <dsyo2008>)
  updated: French locale (Jack Black)
  updated: Germany locale (thanks Thomas Riedel <Manyakis>)
 • version 1.15.
  added: new Feature: Undo last clear (HotKey: Ctrl+Shift+Insert)
  added: show special icon if the file not found
  updated: Chinese zh-CN locale (thanks 基木 <dsyo2008>)
  updated: French locale (Jack Black)
  fixed: minor bug fixes
 • version 1.14.
  updated: Chinese zh-CN locale (thanks 基木 <dsyo2008>)
  updated: French locale (Jack Black)
  removed: Keep history for a Private Browser
 • version 1.13.
  fixed: minor bug fixes
 • version 1.12.
  fixed: hide statusbar when all downloads is cleared
  fixed: css-styles
  added: new options in context-menu: Switch to Auto Mode
  added: new options - Only for Full Mode: hide statusbar when all downloads are completed
  fixed: minor fix for Private Window
 • version 1.11.
  fixed: (for amo-editors) Private window downloads are bleeding into non-Private (Public) windows and vice versa
  added: new options - Keep history from Private window
  added: new options - Position of the buttons in statusbar (left or right)
  added: new options - Clear finished downloads when the browser closes
  added: new options - Auto Mode (when download finished: switch to mini-mode, else enable full-mode)
  fixed: referrer URL in downloads
  fixed: average speed & time in finished downloads
  added: in speed added label MB/sec
  added: new options - Checksum
  fixed: hovering pop-up info in mini-mode
  fixed: renaming
 • version 1.10.
  fixed: finish sound
  fixed: view current Bytes after restart browser
  changed: css-style for interface (thanks Jack Black)
 • version 1.9.
  fixed: downloads history
 • version 1.8.
  fixed: antivirus scan
  fixed: speed color
  fixed: minor changes in the code (thanks Jack Black)
 • version 1.7.
  added: hide downbar button
  fixed: minor changes in the code
 • version 1.6.
  updated: french translation (thanks Jack Black)
  fixed: speed colors and sounds
  fixed: minor changes in the code
 • version 1.5.
  updated: french translation (thanks Jack Black)
  fixed: view percent after restart browser
  added: automatically start downloads after restart browser
  fixed: vertical dividing line must use color Paused Outline
  added: settings - show only NUM completed downloads
 • version 1.1 - 1.4.
  fixed: minor changes in the code
 • version 1.0.
  First release

O vývojáři

Informace o vývojáři
Jméno Oleksandr
Umístění Kiev, Ukraine
Domovská stránka http://www.s3blog.org/
Zaregistrován(a) od February 23, 2011
Počet vyvíjených doplňků 13 doplňků
Průměrné hodnocení doplňků vývojáře Ohodnoceno 4 z 5 hvězdiček