Historie verzí doplňku RSS Icon in url bar

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5.2 4.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.39