Historie verzí doplňku RSS Icon In Awesombar

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.1-signed.1-signed 20.1 kB Podporuje Firefox 4.0b7 a novější

Verze 1.3.1-signed.1-signed 27.9 kB Podporuje Firefox 4.0b7 a novější

What's new in version 1.3:
  • Native icons for Linux and Mac OS X.