Historie verzí doplňku RSS Icon In Awesombar

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4 15.4 kB Podporuje Firefox 4.0b7 a novější

Verze 1.3 23.6 kB Podporuje Firefox 4.0b7 a novější

What's new in version 1.3:
  • Native icons for Linux and Mac OS X.