Historie verzí doplňku Room rates comparison

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20091209 3.0 KiB

Change search input from specific hotel names to city names to satisfy users needs. Due to many hotels with same names, users want to filter out by city names rather than just hotel names. Future function will be include both ways either search by city name or hotel names.

Verze 20091015 3.0 KiB