Historie verzí doplňku Rise of Forgotten Widget

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 4.0.0 48.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 48.0 a novější

Verze 3.0.0 4.3 KiB Podporuje Firefox 56.0a1 - 56.*