Historie verzí doplňku Report bugs and issues

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.5 16.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

New possibility to restart Firefox from toolbar and some minor bugfixes

Verze 0.3.4 15.9 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.3.3 15.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.3.2 15.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.3.1 15.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.3 14.9 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.2 29.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější