Historie verzí doplňku Remove Yahoo Tracking

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1-signed.1-signed 84.0 KiB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Update Addon SDK to 1.14 to support Firefox 22

Verze 1.2.1-signed.1-signed 71.8 KiB Podporuje Firefox 13.0 a novější

abort remove tracking for image
because some 2nd level pages did not display properly.

Verze 1.1.1-signed.1-signed 71.7 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

support for almost all yahoo trackings
update and add tracking pattern

Verze 1.0.1-signed.1-signed 71.4 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější