Historie verzí doplňku Pocket

33 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9821 156.7 kB Podporuje Firefox 3.0b3 - 3.0.*

-Fixed a minor error message
-Added additional check when searching for existing Read It Later folders to avoid incompatibility issues.

Verze 0.9820 156.7 kB Podporuje Firefox 3.0b3 - 3.0.*

-Replaced Tag Dropdown with Search box
-Auto-Syncing
-Ability to change feed id / password

-Improved Options Dialog
-New options include:
-Unread items counter
-Auto Mark as Read
-Auto Tagging
-Click to Save Button
-Custom Keyboard Shortcuts

-Added new locales
-Removed external update URL for AMO

Verze 0.9741 90.1 kB Podporuje Firefox 3.0b3 - 3.0.*

Modified behavior of marking page as read when 'close current tab' option is selected.