Historie verzí doplňku Pocket

31 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9741 90.1 KB Podporuje Firefox 3.0b3 - 3.0.*

Modified behavior of marking page as read when 'close current tab' option is selected.