Historie verzí doplňku Ratio Animé Latino

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5 9.0 KiB Podporuje Firefox 3.0.* - 56.*

In this version will add the options of going to forum.

We have changed the times of refresh.

It is now compatible with Firefox 3.0 .*

Verze 0.4 9.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 2.0.0.*