Historie verzí doplňku QuickList

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 2.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 56.*

re-made the addon based on the reviewer recommendations and copyright issues
the addon is simply a "content-editable" iframe to which you can drag some links (or imgs) to be able to post them anywhere later
v 1.0 is to be deleted