Historie verzí doplňku Quickfire

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1.1-signed.1-signed 86.0 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

repacked to new add-on sdk

Verze 2.0.1-signed.1-signed 84.1 KiB Podporuje Firefox 10.0 a novější

Now restartless.

EXPERIMENTAL! USE AT YOUR OWN RISK!