Historie verzí doplňku Quick Media Codec

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2.1-signed 15.5 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 0.1.1.1-signed 15.4 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější