Historie verzí doplňku Quick BananaBread

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5.1-signed.1-signed 217.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.0.1-signed.1-signed 213.2 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější