Historie verzí doplňku QRZ.com search plugin

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20090314 2.0 KiB

XML fix, now works good in both Firefox and IE7.