Historie verzí doplňku QCLean:Remove Facebook Ads,Suggested Pages&Posts

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.1 24.3 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Fix bug of trying to remove ads.

Verze 0.4 24.4 kB Podporuje Firefox 29.0a1 a novější

Fix bugs and add status button on the UI.

Verze 0.3.1.2 170.6 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Fix conflicts after recently Facebook update.

Verze 0.3.1 170.4 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Fix conflict with facebook developer console.

Verze 0.3.0 170.3 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Support new FB UI

Verze 0.2.7 170.3 kB Podporuje Firefox 15.0 a novější

fix name display on add-on manager.

Verze 0.2.5 167.3 kB Podporuje Firefox 15.0 a novější

Verze alpha 167.0 kB Podporuje Firefox 15.0 a novější