Historie verzí doplňku Punjabi Spell Checker

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1-typefix 11.7 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 55.*, SeaMonkey 1.1 - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*

Verze 0.3 11.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 45.*, SeaMonkey 1.1 - 2.30, Thunderbird 2.0a1 - 33.0

Added support for all applications and updates to the Mozilla development versions.

If you find a wrong word or some other error, please forward
to be fixed in next release.

Verze 0.1 12.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 4.0b7, SeaMonkey 1.1 - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*