Historie verzí doplňku Public Fox

15 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.11.6.1-signed.1-signed 55.6 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 46.*

Verze 1.11.5.1-signed.1-signed 55.3 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 38.*

- Fixed locking customization so it blocks all calls to customization.
- Fixed locking downloads.

Verze 1.11.4.1-signed.1-signed 55.2 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 37.*

Bug fixes:
- prevent authentication bypassing
- sidebar couldn't be closed with close button

Verze 1.11.3.1-signed.1-signed 55.2 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 37.*

Bug fixes:
- no more circumventing protection with ESC key
- uninitialized variable warning

Verze 1.10.1-signed.1-signed 57.9 KiB Podporuje Firefox 3.5 - 35.*

Better locking of library xul
Added optional hiding of History/Bookmarks menues
New release notes html

Verze 1.09.1-signed.1-signed 55.4 KiB Podporuje Firefox 3.5 - 25.*

updated to work with Firefox 4.0

Verze 1.08 49.0 KiB Podporuje Firefox 3.5 - 4.0b8pre

Verze 1.07 49.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 4.0b6pre

updated for Firefox 4.0b6pre compatibility
better handling of sidebar toggle
added ability to lock toolbar customization
fixed miXeD case URL handling

Verze 1.06 83.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.6.*

Block options added:
History Sidebar
Bookmarks Sidebar
Clear Private Data Window

File extensions are NOT case sensitive now

Localized for German, more to come

Verze 1.05 52.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.0.*

Now compatible with Firefox 3.0.0

Verze 1.04 32.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 2.0.0.*

Fixed 'Save Link As..' bug.

Verze 1.03 32.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 2.0.0.*

- You can now block all downloads with *
- Fixed a bug that caused password prompts on multiple Firefox windows
- Enabled Whitelist option, it gets pretty ugly with all the password prompts... Use at your own risk =)
- You can now disallow access to the History/Bookmarks side bars

Verze 1.02 30.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 2.0.0.*

Added URL blocking
- Thanks to Erik van Kempen for implementation code.

Verze 1.01 19.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 2.0.0.*

Added Bookmark blocking =)

Verze 1.0 19.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 2.0.0.*