Historie verzí doplňku Mozilla Labs: Prospector - OneLiner

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3 14.8 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

- support Firefox 52 where `async` is a special ES7 keyword

Verze 2.1-signed.1-signed 16.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

- animate the location bar showing/hiding the back/forward and resizing
- double the width of the location bar when focused
- allow pressing Escape to return to the page from the location bar
- correctly install/uninstall OneLiner for customized interfaces