Historie verzí doplňku Mozilla Labs: Prospector - Find Suggest

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 5.1-signed.1-signed 13.6 KiB Podporuje Firefox 4.0b4 a novější

- add compatibility with Firefox 7
- fix issue where the add-on doesn't load when upgrading Firefox

https://github.com/mozilla/prospector/compare/findSuggest4...findSuggest5

Verze 4.1-signed.1-signed 8.2 KiB Podporuje Firefox 4.0b4 a novější

- auto-display suggestions on find and tab switch
- re-clicking a suggestion finds the next match
- add some styling to suggestions
- improve performance in some cases including shutdown

Verze 3 4.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b4 - 4.0b8pre

- allow preference customizations under extensions.prospector.findSuggest.
- various code improvements and optimizations

Verze 2 3.0 KiB Podporuje Firefox 4.0b4 - 4.0b8pre

- fix exception when searching on blank pages
- clear suggestions when switching tabs
- sort by most frequent then alphabetically
- avoid memory leaks when closing windows