Historie verzí doplňku [privacy]defense

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0.15 656.3 KiB Podporuje Firefox 45.0 a novější

V2.0.15 Minor tweaks to the user interface.

Verze 1.0.11.1-signed 69.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 18.0a1 - 56.*, Firefox 18.0a1 - 56.*

1.0.11
------------------------------------------------------------
X Fix for Parent.jsm not being loaded properly
X Refactor build script
X Fix for issue preventing restartless to work correctly
- Removed version numbers from resource path
X Removed CLA Not Found warning

Verze 1.0.10.1-signed.1-signed 67.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 18.0a1 - 35.0, Firefox 18.0a1 - 40.*

V1.0.10
-----------
* Branding update
* Fixed V34 incompatibility

Verze 1.0.4.1-signed.1-signed 72.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 18.0a1 - 23.0, Firefox 18.0a1 - 33.*

1.0.4
------------------------------------------------------------
x Fixed window opening bug on Android