Historie verzí doplňku [privacy]defense

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.7 64.5 kB Podporuje Firefox pro Android 18.0a1 - 34.0, Firefox 18.0a1 a novější

* Updated branding
* Fixed CLA code management

Verze 1.0.4 68.8 kB Podporuje Firefox pro Android 18.0a1 - 23.0, Firefox 18.0a1 a novější

1.0.4
------------------------------------------------------------
x Fixed window opening bug on Android

Verze 1.0.2 68.9 kB Podporuje Firefox pro Android 18.0a1 - 21.0a1, Firefox 18.0a1 a novější

Initial public release.