Historie verzí doplňku Print/Print Preview

9 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1-signed 14.2 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 56.*

  • "Print" in the menu now correctly triggers the printing functionality, rather than print preview (this bug was caused by a change in Firefox's own print button behavior, which now defaults to print preview)
  • styling change in the menu items, to show that "Print preview" is in fact the new default
  • changed the extension icon to match the default look of the print button

Verze 0.9.1-signed.1-signed 26.6 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 39.*

Fixed an issue with the Print Preview function erroneously triggering actual Print functionality.

Verze 0.7.1-signed.1-signed 8.6 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 10.*

Version-bumped for 3.6.*

Verze 0.6 4.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.5.*

bumped to work in 3.5.*

Verze 0.5 4.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.0b2

Updated for Firefox 3

Verze 0.4 5.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 2.0.0.*

Verze 0.3 5.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 2.0b2

Updated to work in Firefox 2.0 Beta

Verze 0.2 7.0 KiB Podporuje Firefox 1.4.0 - 1.5.0.*

Changes from 0.1 to 0.2:

- added context menu
- added accesskeys to toolbar menu
- version-bumped to 1.6a1

Verze 0.1 5.0 KiB Podporuje Firefox 1.4.0 - 1.5.0.*