Historie verzí doplňku Print/Print Preview

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9 22.5 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Fixed an issue with the Print Preview function erroneously triggering actual Print functionality.

Verze 0.7 4.1 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Version-bumped for 3.6.*

Verze 0.6 4.1 kB Podporuje Firefox 1.5 - 3.5.*

bumped to work in 3.5.*

Verze 0.5 4.1 kB Podporuje Firefox 1.5 - 3.0b2

Updated for Firefox 3

Verze 0.4 5.1 kB Podporuje Firefox 1.5 - 2.0.0.*

Verze 0.3 5.1 kB Podporuje Firefox 1.5 - 2.0b2

Updated to work in Firefox 2.0 Beta

Verze 0.2 7.2 kB Podporuje Firefox 1.4.0 - 1.5.0.*

Changes from 0.1 to 0.2:

- added context menu
- added accesskeys to toolbar menu
- version-bumped to 1.6a1

Verze 0.1 5.1 kB Podporuje Firefox 1.4.0 - 1.5.0.*