Historie verzí doplňku Print selected text

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.1-signed 13.8 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.3 a novější

Verze 0.3.1-signed 13.8 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.2.1-signed 11.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.1.0.1-signed 9.2 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější