Historie verzí doplňku Price Alarm - Amazon Price Tracker

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5.1-signed.1-signed 108.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 31.0, Firefox 21.0 a novější

Verze 0.2.1-signed.1-signed 108.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 30.0, Firefox 21.0 a novější