Historie verzí doplňku PopVideo

16 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.7.0 78.1 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

bug fixes

Verze 0.6.8 39.9 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.FIXED: handle plugins.click_to_play
2.FIXED: cannot play some popped videos in v.qq.com

Verze 0.6.7 39.7 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.FIXED: cannot play popped video when closing original tab
2.FIXED: cannot play popped video in www.fengyunzhibo.com

Verze 0.6.6 39.5 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.FIXED: cannot refresh video in Fx 20+
2.FIXED: cannot save play history in Fx 20+
3.FIXED: cannot show toolbar in some case
4.FIXED: abnormal pop window in v.qq.com

Verze 0.6.5 37.9 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.Modify: item position in tool menu
2.FXIED: cannot play when popup in jifenzhong and CNTV
3.FIXED: popped window abnormal in v.qq.com

Verze 0.6.4 37.9 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.FIXED: save or modify playing history in private mode
2.FXIED: always pop first video in multi-video page
3.FIXED: not close corresponding window when click original video icon
4.FIXED: original video does not stop after popping in Firefox 13.0a1
5.FIXED: cannot clear play history in Firefox 3.6

Verze 0.6.3 36.9 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.Modify: some translation
2.Modify: position of Options menu item
3.FIXED: cannot show top right button of video in iframe

Verze 0.6.2 36.9 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.ADD: option of play history number
2.Modify: donot add listener in exception pages
3.Modify: show play history in tool menu
4.BUG FIXED: window cannot be on top in some case
5.BUG FIXED: video of v.pptv.com cannot play

Verze 0.6.1 35.8 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.BUG FIXED: cannot play when popup in iqiyi
2.BUG FIXED: some memory not freed in time

Verze 0.6 35.8 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.ADD: toolbar button
2.ADD: play history
3.Modify: change homepage to fxthunder.com
4.BUG FIXED: cannot play when popup in ku6 and sohu
5.BUG FIXED: cannot display toolbox when popup in letv

Verze 0.5.2 30.7 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.BUG FIXED: no response of hot key sometimes
2.BUG FIXED: toolbar disappear in dailymotion.com

Verze 0.5.1 30.7 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.BUG FIXED: display menu using Alt+M to avoid linux hotkey conflict
2.BUG FIXED: flash using relative url cannot play
3.BUG FIXED: video of bilibili.tv and acfun.tv cannot play

Verze 0.5 30.7 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.Modify: change extension name to PopVideo
2.Modify: video of Youku and Tudou will play automatically
3.BUG FIXED: original video size of Tudou is wrong
4.BUG FIXED: location of toolbar icons are wrong in macos x
5.BUG FIXED: cannot play video when window is on top in macos x and ubuntu

Verze 0.4.6 30.7 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

======== version 0.4.6 ============
1.Modify: use home flash of Tudou supporting keyboard control
2.Modify: cancel quick mode and complete mode switching
3.BUG FIXED: YouTube wmode is transparent
======== version 0.4.5 ============
1.ADD: options of being as video size or last size, hide menu icons
2.Modify: do not close tab by default when popping video
3.Modify: options dialog
4.BUG FIXED: background of CNTV is white, toolbar of PPTV is invisible

Verze 0.4.4 32.8 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

======== version 0.4.4 ============
1.ADD: support qq,letv,sina,pptv continuous playing and popup link
2.Modify: youku video can be full screen outside the website
3.Modify: mtime video be adjusted to original size
======== version 0.4.3 ============
1.ADD: Popup video link of YouTube in context menu
2.Modify: letv, pptv, ifeng automatically resize to original size
3.BUG FIXED: minimize to cancel ontop
4.BUG FIXED: cannot play video in Firefox 3.6
======== version 0.4.2 ============
1.ADD: Esc to cancel maximized
2.ADD: Shift to cancel on top when full screen
3.Modify: Integrate toolbox icons
4.Modify: flash wmode and src
5.BUG FIXED: pinned tab being closed
6.BUG FIXED: baidu video cannot be popped

Verze 0.4.1 67.6 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

1.ADD: reload video
2.ADD: double click to maximize window
3.ADD: open video link in context menu
4.ADD: support websites of ku6,joy,56,6,CNTV,yinyuetai,ifeng
5.ADD: switch mode between quick and complete
6.BUG FIXED: drag window in lite mode
7.BUG FIXED: open new window to restore into tab sometimes
8.BUG FIXED: Firefox 3.6 can not be on top