Historie verzí doplňku Pons Context Search

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 3.1 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Wrap JS code into a JS object to avoid conflicts with other installed addons

Verze 1.0.0 3.0 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější