Historie verzí doplňku Pons Context Search

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.0 6.1 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 56.*

Add preferences panel to configure language to search (from/to)

Verze 1.0.1.1-signed 3.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 46.*

Wrap JS code into a JS object to avoid conflicts with other installed addons