Historie verzí doplňku Play Your Piano!

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5 43.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 1.3 43.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, Thunderbird 0.3 a novější

Verze 1.2 42.0 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější, Thunderbird 0.3 a novější

Verze 1.0 42.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, Thunderbird 0.3 - 3.1.*

Verze 0.9 42.0 kB Podporuje Firefox 3.0 - 4.0b3pre, Thunderbird 0.3 - 3.1.*

Verze 0.8 43.0 kB Podporuje Firefox 3.0 - 4.0b3pre, Thunderbird 0.3 - 3.1.*