Historie verzí doplňku Pinch-to-zoom and Double-tap Gesture Support

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9.0 176.5 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější