Historie verzí doplňku Perk for Firefox - Earn Rewards on the Web!

13 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1.6.1-signed 766.3 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

- Affiliate pixels are dropped in background tab

Verze 2.1.5.1-signed 766.4 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

- Removed SSL for interstitial URL

Verze 2.1.4.1-signed.1-signed 766.5 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

- Interstitial redirection instead of droping iFraming affiliate links

Verze 2.1.3.1-signed.1-signed 766.5 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

- AddOn modal on shop page is hidden in presence of Add On.

Verze 2.1.2.1-signed.1-signed 766.2 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

- Perk Code HTML fix

Verze 2.1.1.1-signed.1-signed 766.2 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

-> Added meta ending tags as per the request given in Preliminary Reviewed version 2.1

Verze 1.9.1-signed.1-signed 753.7 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

- FB Authentication fixes

Verze 1.8.1-signed.1-signed 753.6 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

- New UI changes
- Few store alert bug fixes

Verze 1.7.1-signed.1-signed 740.8 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější

- Shopping session fixes

Verze 1.6.1-signed.1-signed 740.6 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Change Log

- Integrated Search Awards API
- Solved redirection issue on dropping a shopping session on merchant sites

Verze 1.5.1-signed.1-signed 738.4 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Change log:

- Removed toolbar preferences.
- Removed "Get the Browser" Link.
- Fixed links in the panel

Verze 1.4.1-signed.1-signed 744.5 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 1.3.1-signed.1-signed 744.5 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější