Historie verzí doplňku pdfViewerSwitcher

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.8.1 21.7 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Compatibility fix for Firefox 35.0 (remove obsolete let)

Verze 0.9.0alpha1 22.4 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

This adds multiple context menu entries, one per install pdf plugin (e.g. Adobe Acrobat, Foxit, ...). Currently the toolbar button only works for the Adobe plugin and not for Linux! This will be fixed later.

The pdf is reloaded in the plugin immediately, even if the plugin preference is set to click to play, because it is assumed that the user wants to start the addon if s/he chooses the context menu item (or toolbar button).

Verze 0.8.0 21.6 kB Podporuje Firefox 29.0a1 a novější

Pure Australis version using ActionButton API

Verze 0.6 213.2 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Fix bug when displaying context menu entry.