Historie verzí doplňku Brazilian Portuguese Dictionary (Former Spelling)

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 37.20150221 174.5 kB Podporuje Firefox 17.0 - 39.0, SeaMonkey 2.14 - 2.36, Thunderbird 17.0 - 39.0

Verze 34.20141011 173.2 kB Podporuje Firefox 17.0 - 36.*, SeaMonkey 2.14 - 2.33, Thunderbird 17.0 - 36.0

Verze 32.20140721 171.6 kB Podporuje Firefox 17.0 - 34.0, SeaMonkey 2.14 - 2.31, Thunderbird 17.0 - 34.0

Verze 30.20140428 169.2 kB Podporuje Firefox 17.0 - 32.0, SeaMonkey 2.14 - 2.29, Thunderbird 17.0 - 32.0

Verze 28.20140203 168.4 kB Podporuje Firefox 17.0 - 32.0, SeaMonkey 2.14 - 2.29, Thunderbird 17.0 - 32.0

Verze 27.20131208 166.6 kB Podporuje Firefox 17.0 - 29.0, SeaMonkey 2.14 - 2.26, Thunderbird 17.0 - 29.0

Verze 25.20130916 164.2 kB Podporuje Firefox 17.0 - 27.0, SeaMonkey 2.14 - 2.24, Thunderbird 17.0 - 27.0

Verze 24.20130701 162.1 kB Podporuje Firefox 17.0 - 26.0, SeaMonkey 2.14 - 2.23, Thunderbird 17.0 - 26.0