Historie verzí doplňku Open in Private Window

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2.1 40.3 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Add Open in Private Window to Bookmarks and History context menu.

Verze 0.1.1 31.3 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Fixed error on Mac OS X where all menu initializations failed.

Verze 0.1 31.3 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Verze 0.1a2 31.3 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější