Historie verzí doplňku Open in Private Browsing Mode

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1 185.3 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Added "Open this page in private browsing mode" menu item.

Repacked add-on with latest Add-ons SDK (1.14) for compatibility.

Verze 0.1.1 166.9 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Repackaged with Addons SDK 1.9.

Verze 0.1 176.1 kB Podporuje Firefox 7.0 a novější