Historie verzí doplňku Open about:permissions

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 6.1 KB Podporuje Firefox 6.0a1 a novější

Verze 1.1 6.1 KB Podporuje Firefox 6.0a1 a novější

* about:permissions is opened to the new tab

Verze 1.0 5.1 KB Podporuje Firefox 6.0a1 a novější