Historie verzí doplňku Open about:permissions

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.1-signed 6.1 kB Podporuje Firefox 6.0a1 a novější

Verze 1.1.1-signed 6.1 kB Podporuje Firefox 6.0a1 a novější

* about:permissions is opened to the new tab

Verze 1.0.1-signed 5.1 kB Podporuje Firefox 6.0a1 a novější