Historie verzí doplňku Online Translator Toolbar

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5.2.20 255.5 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Updated URL of Lingvo service.

Verze 1.5.2.19 255.5 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Updated URL of Lingvo online dictionary.

Verze 1.5.1.18 252.2 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Removed Yahoo Babelfish service since it was replaced by Bing Translator.
Remove Whitesmoke grammar check because of complaints of users.
Save/restore dictionaries windows the last position and size.

Verze 1.5.0.17 260.1 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Added Bing Translator service.
Fixed Linvo dictionary.

Verze 1.4.0.16 240.6 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Added functionality to check grammar.
Added Swedish localization (Thanks to Mikael Hiort af Ornäs).
Added Ukrainian localization.
Fixed Lingvo dictionary.

Verze 1.3.7.15 158.7 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Google dictionary was updated.

Verze 1.3.6.14 148.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Added more languages for Google dictionary and translator.

Verze 1.3.4.12 153.6 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Fixed translation and added new languages for Lingvo dictionary.
Multilex was removed since it's not working any more.

Verze 1.3.2.10 153.6 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Using new version of Babylon dictionary.

Verze 1.3.1.8 153.6 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6a1pre

Google Dictionary was added