Historie verzí doplňku Online Translator Toolbar

11 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5.3.21.1-signed 247.0 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Verze 1.5.2.20.1-signed 255.5 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Updated URL of Lingvo service.

Verze 1.5.2.19.1-signed 255.5 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Updated URL of Lingvo online dictionary.

Verze 1.5.1.18.1-signed 252.2 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Removed Yahoo Babelfish service since it was replaced by Bing Translator.
Remove Whitesmoke grammar check because of complaints of users.
Save/restore dictionaries windows the last position and size.

Verze 1.5.0.17.1-signed 260.1 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Added Bing Translator service.
Fixed Linvo dictionary.

Verze 1.4.0.16.1-signed 240.6 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Added functionality to check grammar.
Added Swedish localization (Thanks to Mikael Hiort af Ornäs).
Added Ukrainian localization.
Fixed Lingvo dictionary.

Verze 1.3.7.15.1-signed 158.7 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Google dictionary was updated.

Verze 1.3.6.14.1-signed 148.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Added more languages for Google dictionary and translator.

Verze 1.3.4.12.1-signed 153.6 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Fixed translation and added new languages for Lingvo dictionary.
Multilex was removed since it's not working any more.

Verze 1.3.2.10.1-signed 153.6 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Using new version of Babylon dictionary.

Verze 1.3.1.8 153.6 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6a1pre

Google Dictionary was added