Historie verzí doplňku One Click Popup Dictionary

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.0.1-signed 32.2 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.*

E10 support Added
Bug Fixes

Verze 1.2 28.5 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 31.*

updated the addon with code review feedbacks