Historie verzí doplňku None

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2.1-let-fixed 7.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 - 3.6.*

You can select the background image and text color without PersonasPLUS.
# You can setup from [tool] > [zenper]