Historie verzí doplňku Disable clipboard manipulations

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 2.7 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější

The extension changes dom.event.clipboardevents.enabled preference now, the necessary functionality is now build into the browser.

Verze 1.0 3.1 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější, SeaMonkey 2.5 a novější