Historie verzí doplňku Next Page Reader

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.2 118.5 kB Podporuje Firefox 40.0 a novější

  • Compatibility with Firefox 40
  • Unbind previous hotkeys when hotkey settings change
  • Use jpm for packaging

Verze 1.0.1.1-signed 129.8 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Name of the add-on is now Next Page Reader

Verze 1.0.1-signed 130.2 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější