Historie verzí doplňku New Zealand English Dictionary

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 202.0 KiB

Now compatible with FF 5.0!

Verze 1.0.0 203.0 KiB