Historie verzí doplňku New Zealand English Dictionary

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1.1-typefix 223.6 kB Podporuje Firefox 3.0a1 - 48.*

Verze 1.0.1 206.8 kB Podporuje Firefox 3.0 - 45.*

Now compatible with FF 5.0!

Verze 1.0.0 207.9 kB Podporuje Firefox 3.0 - 5.*