Historie verzí doplňku New Tab King

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 6.0.5 557.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 6.0.4 561.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější