Historie verzí doplňku Net Notes

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.2.2 90.4 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

minor change in post install messaging

Verze 0.0.2.1 27.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější