Historie verzí doplňku myset

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 55.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Code review. Minors fixes.

Verze 1.0 56.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější