Historie verzí doplňku My Homepage

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.1-signed 13.3 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Changed shortcut key CTRL + M to CTRL+ALT+M.

Verze 1.0.1-signed 13.3 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější